CON THUYỀN KHÔNG BẾN
Ảnh của Tấn Đạt

Giữa dòng sông lặng như mơ
Con thuyền không bến nên thơ dịu dàng.
(bt)