CÀ CHUA VƯỜN NHÀ
Ảnh của Joseph Ngọc Phạm

Nhìn cà chua hái vườn nhà
Nhớ nồi canh-cá-thì-là mẹ xưa
(nđc)