ĐƯỜNG TU HÀNH
Ảnh của Tấn Đạt

Mấy ai thành Phật nhờ đi tu,
Khi trí thông minh bị hãm tù.
Phải thấy huyền vi trong ngọc sáng,
Như thấy vầng dương giữa khói mù.
(Trích thơ của Kiều Phù)