TĨNH LẶNG
Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Đôi khi xa chốn thị thành
Tìm nơi tĩnh lặng thiền hành thảnh thơi
(nđc)