PHỐ VẮNG
Ảnh của Diệp Hải Dung, Australia
(Hình chụp tại Sydney)


Em cứ đi một mình trên phố vắng
Đếm bước chân rọi dưới bóng đèn đêm
Phố vắng tanh như bản nhạc dịu êm
Đêm phố vắng ai ơi nghe buồn lắm..!
(DHD)