SUY TƯ CỦA CHÚA
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

"Hãy đến với Ta,
hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng,
Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi.
Hãy mang lấy ách của Ta
hãy học cùng Ta,
vì Ta hiền lành
khiêm nhượng trong lòng,
và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an.
Vì ách của Ta thì êm ái
và gánh của Ta thì nhẹ nhàng".
(Matthew 11:28-30)