ĐÊM KHUYA Ế KHÁCH
Ảnh của Tấn Đạt

Đêm khuya ế khách chán phèo
Thôi thì nghỉ mệt một lèo giấc ngon.
(nđc)