MẮT TRONG MẮT
Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Mắt trong mắt vai bên vai
Tình ta cảm nghiệm thiên thai đất trời.
(nđc)