BÊN BIỂN HỒ
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Xưa ngư phủ Biển Hồ
cực nhọc buông thả lưới,
Nguyên đêm dài vất vả
lưng trần đẫm mồ hôi.
Bình minh buông rơi,
lưới đời nhấc lên, ơi rác!
Thất vọng ngập hồn!
Sao muốn bỏ cuộc buông xuôi!
(NTT)