THÁNH GIÁ TRONG TRỜI XUÂN
Ảnh của Đặng Đức Cương

Hãy nhìn lên đỉnh tháp giáo đường,
Thánh Giá vươn cao giữa trời trong,
Tiếng chuông vang dội đang mời gọi,
Hồn ta lắng dịu khỏi sầu vương.
(Trích thơ của Đinh Văn Tiến Hùng)