HOA NGÀY CỦA MẸ/HAPPY MOTHERS DAY
Ảnh của Robert Helfman

Qua hàng hoa bán bên lề
Ước mua cả tiệm mang về biếu me
Happy Mothers Day !!!.
(bt)