ĐIÊU KHẮC TỪ TRỜI
Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Ngắm xem điêu khắc của Trời
Tạ ơn Chúa cả tuyệt vời thương ban.
(nđc)