ĐỒNG HOA TRÊN NGÀN
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Nhớ mình thân phận vô thường cỏ hoa
Một làn gió nhẹ thoảng qua
Sớm lung linh sắc chiều hoang hoải tàn
(Trích thơ của Lm Phêrô Nguyễn Đức Thắng)