VietCatholic xin lưu ý về vấn đề bản quyền các bản tin như sau:

Quý vị và anh chị em có thể đăng lại các bản tin của VietCatholic trên Web site của mình. Chúng tôi hoan nghênh điều đó và xin đa tạ.

Tuy nhiên, vì chúng tôi dùng các bản tin để làm thành các videos cho các chương trình videos của mình, nên ngoại trừ các giáo phận, các dòng tu, và các cơ quan trong Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo, quý vị và anh chị em không được dùng các bản tin để làm thành videos riêng của mình.


Xin chân thành cám ơn.

VietCatholic Network