HOA VÀNG ĐỒI XUÂN
Ảnh của Lê Trị

Thượng đế yêu hoa Ngài tạo đất đai
Loài người yêu hoa sáng chế bình cắm hoa.

God loved the flowers and invented soil.
Man loved the flowers and invented vases.
(Jacques Deval)