THÁNH GIÁ DẤU CHỈ TÌNH YÊU
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Tưởng tình yêu giống trái tim
Nào ngờ lại giống thập hình thương đau
(Trích thơ của Trầm Thiên Thu)