GIỌT SƯƠNG MAI
Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Ngắm giọt sương sớm long lanh
Nghiệm ra kiếp sống mong manh nhẹ nhàng..
(nđc)