VÀO XUÂN HOA NỞ RỘN RÀNG
Ảnh của Vũ Đình Huyến, Lm. (CRM)

Cỏ,hoa vâng lệnh từ Trời
Xuân về đua nở tuyệt vời khắp nơi
(bt)