BÉ THEO BÔ MẸ LÊN CHÙA
Ảnh của Nguyễn Bá Khanh

Bé theo bố mẹ lên chùa
Thắp hương cầu Phật bốn mùa bình an
(nbk)