CÁI CÒ ĐẬU CÁNH ĐỒNG XANH
Ảnh của Joseph Ngọc Phạm

Cái cò đậu cánh đồng xanh
Bắt tôm bắt cá đừng ăn lúa đồng.
(bt)