SONG LỘC TRIỀU NGUYÊN
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Như song lộc triều nguyên ơn phước cả
Dâng cao dâng thần nhạc sáng hơn trăng!
Thơm tho bay cho tới cõi thiên đàng
Huyền diệu biến thành muôn kinh trọng thể!
(Trích thơ của Hàn Mặc Tử)