NGÕ NHỎ BÌNH YÊN
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Không cao ốc chẳng nhà lầu
Bình an ngõ nhỏ êm đềm tịnh yên
(bt)