MẶT TRỜI MÙA ĐÔNG
Ảnh của Vũ Đình Huyến, Lm. (CRM)

Ngày Đông lạnh lẽo mù sương
Mặt trời xế ngọ vẫn chưa trở mình.
(nđc)