XUÂN MUỘN
Ảnh của Trần Mạnh Trác

Năm nay Xuân đến muộn
Tết qua rồi mà gió cuốn mưa rơi!
Cây hoa chậu kiểng chơi vơi,
Con ong tỉnh giấc biết nơi nao về?
Thôi thì dù trễ hơn không !
Hái hoa chúc Tết người thân xa gần.
(Trần Mạnh Trác)