NGÀY BIỂN VẮNG/EMPTY BEACH
Ảnh của Linda Rush

Hôm nay biển vắng bóng người
Mình ta ngồi ngắm mây trời lang thang.
(bt)