MỘT SỚM BÌNH MINH
Ảnh của Lê Trị

Mặt trời đang đi lên
Đời không thể đi xuống!
Những gì ta ước muốn
Nói đi với bình minh!

(Trích thơ của Huệ Thu)