TRĂNG BÊN THÁNH GIÁ
Ảnh của Cây Viết Chì Nhỏ

Trăng bên Thánh giá ngọc ngà
Gợi buồn thương nhớ Golgo-tha đỉnh đồi.
(cvcn)