NÓN LÁ VIỆT NAM
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Mỏng manh chiếc nón ấy mà.
Che mưa che nắng đường xưa mẹ về.
Từ phố thị đến làng quê.
Ở đâu nón cũng nghiêng che mái đầu.

(Trích thơ của Nguyễn Lãm Thắng)