HOA ĐÀO MÙA TẾT
Ảnh của Thérésa Nguyễn
Hoa xuân chớm nở bên thềm
Thì ra mùa Tết êm đềm đến đây.
(tn)