Xuân Cộng Đoàn
mừng vui hoan hỉ (Mt, 5,12)


Xuân Kỷ Hợi : mừng vui, hoan hỉ
Tết năm nay tôn chỉ Phúc âm
Cùng nhau chia một chữ ‘‘Tam’’ :
Tam Đa (三多): lộc thọ phúc lành phát huy.

Đa phước đức : niềm vui cao trọng (Dcr 9,9)
Cả cộng đoàn mừng đón Chúa Xuân
Mưa xuân chan chứa thánh ân
Mạ non đồng lúa đổ tràn sương mai (Zacharie 10,1)

Đa phước lộc : ngàn hoa hoan hỉ
Bông mai vàng tứ quý đào, lan
Thủy tiên bông trắng nhụy vàng
Và bông huệ thắm kính dâng Đức Bà (Dc 2,1-2)

Đa phước thọ : mặn mà tuổi tác
Chiếc thoi đưa tuổi hạc da mồi (G 7,6)
Cuộc đời nước cuốn mây trôi
Chúa ban thêm tuổi dâng lời tạ ân

Ba ngày Tết bức tranh tứ trụ :
Cúc mai vàng tùng trúc xanh tươi
Thanh minh hoa lá vui cười
Bốn mùa tiếp nối đất trời thông công (Tv 8,22)
Đêm trừ tịch lộc non chĩu chít
Chim trên cành ríu rít mừng xuân (Đn 4,21)
Giao thừa thánh lễ tạ ơn
Giao duyên kính chúc tân xuân an lành

Nào cùng chúc mùa xuân Kỷ Hợi :
Suốt một năm đổi mới canh tân
Quý cha chánh xứ nhiều ân
Quý sœurs, phó tế ơn lành chứa chan

Và kính chúc cộng đoàn thánh đức
Bậc cao niên sức lực dẻo dai
Ông bà cô bác phát tài
Thanh niên thiếu nữ miệt mài dấn thân.

Lê Đình Thông