HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN
Ảnh của Diệp Hải Dung
Giờ còn ta với biển
Lặng lẽ tiễn hoàng hôn
Biển nhớ ai biển khóc
Ta nhớ ai...lệ thầm..
(DHD)