PHÚT RIÊNG TƯ
Ảnh của Cây Viết Chì Nhỏ
Cuối năm ngồi tính sổ đời.
Ngày qua tháng lại giữa đời đảo điên.
Chúa ơi con lắm ưu phiền.
Bao năm lạc lối, vô biên mù loà,
Lỗi lầm chồng chất lối ra.
Từ nay xin nguyện ý Cha trên trời.
Trao ban bác ái tình người
Cầu xin khắp chốn vui đời bình an.
(cvcn)