TRĂNG BÊN CẦU
Ảnh của Tấn Đạt
Ngắm trăng viễn xứ bên cầu
Nhớ về quê cũ thương cầu tre xưa.
(bt)