ĐẦM LẦY/SWAMP
Ảnh của Robert Helfman
Dù cho hoang dã đầm lầy
Bên tôi có Chúa chẳng hề sợ chi.
(bt)