HEO ĐẤT THỜI NAY
Ảnh của Đặng Đức Cương
Ngày xưa heo đất tiền hào
Ngày nay heo đất bỏ vào bạc trăm
Mong sao tính sổ cuối năm
Đủ tiền sắm Tết đầu năm tiệc tùng.
(nđc)