PHỐ NÚI NGÀY ĐÔNG
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Khác xa thị tứ rộn ràng
Nơi đây phố núi bình an dịu dàng.
(nđc)