ĐIÊU KHẮC CỦA TUYẾT
Ảnh của Joseph Ngọc Phạm
Sáng nay tuyết phủ đầy trời
Tạ ơn điêu khắc tuyệt vời Chúa ban.
(bt)