ĐÔI BẠN
Ảnh của Đặng Đức Cương
Cùng sát cánh nhé bạn của tôi ơi
Những người bạn bên đời tôi thân mến
(KD)