NGUYỆN CẦU
Ảnh của Cây Viết Chì Nhỏ
Chúa ơi màn đêm buông xuống cả bầu trời.
Bóng đêm phủ kín trần gian.
Giờ đây con quỳ đây nguyện cầu
Thánh đường lặng lẽ khắp không gian.
Nhưng có Chúa đời con ấm áp vô ngàn
(Cây Viết Chì Nhỏ)