HÀNH LANG NHÀ NGUYỆN
Ảnh của Lê Trị
Hãy để lòng thanh thản
Như hành lang nguyện đường
Công danh không mắc vướng
Theo Chúa đời đơn sơ.
(bt)