2019 Đầu Năm Khai Bút

Năm nay chín nút hẳn là hên
Nước nhà mau thoát ách ươn hèn
Giặc Tầu đừng quên "lai xâm phạm"
Thiên thư định trước : nước nhà yên.
Bà con khắp chốn luôn no đủ
Cuộc sống an bình mãi ấm êm
Số 9 dương lịch nhiều hứa hẹn
Niềm vui chợt đến phước triền miên.

Lê Đình Thông