CHÚA HÀI ĐỒNG
Ảnh của Joseph Ngọc Phạm
Mới sinh ra đã có tên,
Do Cha Thánh Chúa từ Trên đặt rồi,
Là Giê-xu đã ra đời,
Là Con duy nhất của Trời trên cao,
Người sinh ra bởi thanh cao,
Từ người Trinh Nữ năm nào hứa hôn,
(KD)