CHÚA HÀI ĐỒNG
Ảnh của Nguyễn Bá Khanh
Ngôi Hai giáng thế xuống thăm cõi trần
Vang lên tiếng hát Thiên Thần
Bình An dưới thế thiện tâm loài người
Hài nhi gương mặt rạng ngời
(Trích thơ của Đỗ Hải Oanh)