CÂY NOEL
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
“Máng cỏ và cây Noel
mang đến sứ điệp hy vọng
và yêu thương, giúp chúng ta
có được một bầu khí thích hợp
để sống mầu nhiệm Chúa Cứu thế
sinh ra một cách linh thiêng,đạo đức”.
(Trích lời của ĐTC Bênêđictô XVI)