Theo tin Zenit ngày 18 tháng 12, Ủy Ban Tổ Chức Hội Nghị Thượng Đỉnh Tháng Hai năm 2019 về Lạm Dụng Tình Dục, vừa gửi thư cho các tham dự viên yêu cầu thông tin và minh bạch và yêu cầu mọi người trong Giáo Hội chịu trách nhiệm.Ủy Ban cho rằng thiếu một đáp ứng toàn diện và có tính cộng đoàn, không những ta sẽ không hàn gắn được các vết thương của nạn nhân, mà tính khả tín của Giáo Hội trong việc thi hành sứ mệnh của Chúa Kitô cũng sẽ lâm nguy khắp nơi trên thế giới.

Lá thư trên được ký bởi Đức Hồng Y Blase J. Cupich, Tổng Giám Mục Chicago; Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng Giám Mục Bombay, Đức Cha Charles Scicluna, Tổng Giám Mục Malta và Cha Hans Zollner, Dòng Tên, Chủ Tịch Trung Tâm Bảo Vệ Vị Thành Niên của Đại Học Gregorian.

Bức thư bắt đầu bằng việc khuyến khích các tham dự viên gặp gỡ các nạn nhân bị lạm dụng, hiểu rõ sự trầm trọng của tình huống và thu lượm thông tin trước khi dự họp. Các giám mục cũng được yêu cầu trả lời 1 bản câu hỏi đính kèm.

Ủy Ban cho rằng bản câu hỏi này là để cung cấp phương thế giúp các tham dự viên “bày tỏ ý kiến của họ một cách xây dựng và có phê phán..., nhận diện chỗ nào cần được giúp đỡ để có thể đem lại cải tổ ngay bây giờ và trong tương lai, và giúp chúng ta có được một bức tranh toàn diện về tình hình của Giáo Hội”.

Bức thư giải thích rằng Đức Giáo Hoàng yêu cầu họ cám ơn mọi giám mục tham dự về sự hỗ trợ của các ngài trong việc trả lời bản câu hỏi đính kèm để chuẩn bị tốt hơn cho Hội Nghị, và ‘khẩn thiết yêu cầu qúy vị cùng đi con đường này với nhau. Đức Thánh Cha xác tín rằng qua việc hợp tác có tính hợp đoàn, các thách thức mà Giáo Hội đang đương đầu sẽ được vượt qua”.

Lá thư viết tiếp: “nhưng mỗi chúng ta cần phải nhận thách thức này làm của riêng, đến với nhau trong tình liên đới, khiêm nhường, và thống hối để sửa chữa các thiệt hại đã làm, chia sẻ cam kết chung đối với sự minh bạch, và làm cho mọi người trong Giáo Hội cùng chịu trách nhiệm”.

Sau khi cho công bố lá thư, Giám Đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, Greg Burke, đưa ra nhận định sau đây: “các nhà tổ chức thúc giục các tham dự viên gặp gỡ các nạn nhân bị lạm dụng tại đất nước mình trước khi dự họp vào tháng Hai. Đây là cung cách cụ thể muốn đặt nạn nhân lên trên hết, và nhìn nhận sự khiếp đảm của những gì đã xẩy ra”.

“Hội Nghị về bảo vệ vị thành niên sẽ tập chú vào 3 chủ đề: trách nhiệm, qui lỗi và minh bạch”.

Sau đây là nguyên văn lá thư theo bản tiếng Anh do Tòa Thánh cung cấp:

Anh em thân mến trong Chúa Kitô,

Nếu một chi thể đau khổ, tất cả cùng đau khổ với nó” (1 Cr 12:26). Với những lời này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bắt đầu Lá Thư của ngài gửi dân Chúa (tháng 8 năm 2018) để đối phó với cuộc khủng hoảng lạm dụng mà Giáo hội phải đối đầu. Những người bị giáo sĩ lạm dụng cũng bị thiệt hại khi “ chúng ta tỏ ra không quan tâm đến những người bé nhỏ; chúng ta bỏ rơi họ”. Và do đó, “nếu, trong quá khứ, đáp ứng chỉ là bỏ sót, thì ngày nay chúng ta muốn tình liên đới, theo nghĩa sâu sắc và thách thức nhất, phải trở thành cách chúng ta tạo lịch sử hiện tại và tương lai”.

Thiếu một đáp ứng toàn diện và có tính cộng đoàn, không những ta sẽ không hàn gắn được các vết thương của nạn nhân, mà tính khả tín của Giáo Hội trong việc thi hành sứ mệnh của Chúa Kitô cũng sẽ lâm nguy khắp nơi trên thế giới.

Bước đầu tiên phải thừa nhận sự thật của những gì đã xảy ra. Vì lý do này, chúng tôi thúc giục mỗi chủ tịch hội đồng giám mục tiếp cận và thăm hỏi với các nạn nhân sống sót nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục ở các quốc gia tương ứng của qúy vị trước khi tới họp ở Rôma, học hỏi tận mắt những đau khổ họ phải chịu đựng.

Ngoài ra, chúng tôi yêu cầu qúy vị trả lời bảng câu hỏi đính kèm lá thư này. Nó cung cấp một phương thế cho mọi tham dự viên Hội Nghị vào tháng Hai bày tỏ ý kiến của họ một cách xây dựng và có phê phán khi chúng ta tiến lên phía trước, nhận diện chỗ nào cần được giúp đỡ để có thể đem lại cải tổ ngay bây giờ và trong tương lai, và giúp chúng ta có được một bức tranh toàn diện về tình hình của Giáo Hội.

Với các ý nghĩ trên, Đức Thánh Cha đã yêu cầu chúng tôi cảm ơn qúy vị đã hỗ trợ qua việc trả lời bản câu hỏi đính kèm để chuẩn bị tốt hơn cho Hội Nghị, và khẩn thiết yêu cầu qúy vị cùng đi con đường này với nhau. Đức Thánh Cha xác tín rằng qua việc hợp tác có tính hợp đoàn, các thách thức mà Giáo Hội đang đương đầu sẽ được vượt qua.

Nhưng mỗi chúng ta cần phải nhận thách thức này làm của riêng, đến với nhau trong tình liên đới, khiêm nhường, và thống hối để sửa chữa các thiệt hại đã làm, chia sẻ cam kết chung đối với sự minh bạch, và làm cho mọi người trong Giáo Hội cùng chịu trách nhiệm.

Xin qúy vị lưu ý: chúng tôi sẽ rất biết ơn khi có được câu trả lời của qúy vị càng sớm càng tốt, nhưng không muộn hơn ngày 15 tháng 1.

Xin Thiên Chúa chúc lành trong mùa Vọng này,

Hồng Y Blase J. Cupich
Hồng Y Oswald Gracias
Tổng Giám Mục Charles J. Scicluna
Cha Hans Zollner Dòng Tên