CÁNH BƯỚM/BUTTERFLY WINGS
Ảnh của Robert Helfman
Hạnh phúc giống như con bướm:
càng đuổi theo, nó càng lẩn tránh.
Nhưng nếu bạn quay sang
quan tâm đến những thứ khác,
nó sẽ bay đến nhẹ nhàng đậu trên vai bạn
.
Happiness is like a butterfly:
the more you chase it,
the more it will elude you,
but if you
turn your attention to other things,
it will come and sit softly on your shoulder.
(Henry David Thoreau)