Thủ tướng Úc hứa sẽ chống lại sự phân biệt tôn giáo

Canberra, Australia, ngày 13 tháng 12 năm 2018: Giữa những tuyên bố đang tranh cãi về quyền tự do tôn giáo, Thủ tướng Chính phủ Australia cho biết vào thứ Năm tới , chính phủ sẽ đưa ra một dự luật nhằm bảo vệ chống lại sự phân biệt đối xử dựa trên niềm tin hoặc các hoạt động tín ngưỡng.
Văn phòng của Thủ Tướng, Ông Scott Morrison cho hay sự phân biệt đối xử dựa trên bản sắc của con người - bao gồm cả phương diện tôn giáo - không thể chấp nhận được.
Đây là điểm chính yếu đòi buộc chúng ta tôn trọng quyền của các tổ chức tôn giáo hầu có thể duy trì nền tảng đạo đức. Luật pháp của chúng ta cần phản ánh những giá trị này.
Chính phủ muốn niềm tin tôn giáo và các hoạt động tôn giáo phải được bảo vệ bình đẳng như vấn đề về chủng tộc và phái tính. Chính phủ cam kết rằng các nhóm từ chối hôn nhân đồng tính sẽ không bị tước bỏ những đặc quyền miễn thuế về các công cuộc từ thiện của họ.
Các đề xuất về tự do tôn giáo và các hoạt động quyền hạn của các tôn giáo sẽ được đề đạt lên Chính phủ và sẽ được Chính phủ học hỏi và ban hành thành một đạo luật vào tháng Năm năm tới.
Nước Úc đã chứng kiến nhiều cuộc tranh cãi về tự do tôn giáo trong những năm gần đây như vấn đề liên quan đến Ấn tòa giải tội, các quyết định nội bộ tôn giáo và hôn nhân đồng tính.

Định giá về tự do tôn giáo đã đưa ra 20 kiến nghị, trong đó chính phủ đã thực hiện ngay lập tức 14 kiến nghị.
Một kiến nghị đó là Dự luật phân biệt tôn giáo, sẽ được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến và biểu quyết của lưỡng đảng trong quốc hội.
Năm kiến nghị khác, đòi hỏi phải nghiên cứu thêm. Chúng bao gồm các điều khoản liên quan đến việc làm và ghi danh học tại các trường tôn giáo.
Người đứng đầu Hội đồng định giá và Nghiên cứu về tự do tôn giáo, Ông Phillip Ruddock, nói với tờ Guardian ở Úc rằng họ đã tìm kiếm nhiều trường hợp điển hình về những hoạt động của các nhân viên và sinh viên, hầu có được một cái nhìn rộng rãi.
Chính phủ Liên đảng đang cầm quyền của Thủ tướng Morrison đã có nhiều mâu thuẫn với Đảng Lao động đối lập về những cố gắng làm luật trước khả năng phân biệt đối xử của các trường tôn giáo đối với học sinh và nhân viên của các trường.
Đức Tổng Giám Mục Anthony Fisher của Tổng giáo phận Sydney đã lưu ý hồi đầu năm nay rằng, chúng ta không thể tự do nắm giữ và thực hành niềm tin của mình, ngay cả ở Úc, vì những lợi ích to lớn của các tín hữu và của tôn giáo, đặc biệt của Giáo hội, mà lại loại trừ sự tài trợ cho các trường học, bệnh viện và các cơ quan phúc lợi dựa trên đức tin, tước bỏ tình trạng miễn thuế cho các công cuộc từ thiện của Giáo hội!

Chẳng hạn, vào tháng 7, một nhóm công đoàn trong nước đã thông qua một kiến nghị cho rằng họ sẽ vận động hành lang để hạn chế quyền của các tổ chức tôn giáo về các quyết định tuyển dụng nhân viên dựa trên việc vâng phục các giáo huấn của Giáo hội về lãnh vực phái tính.
Khi hôn nhân đồng tính được chính thức hợp pháp ở Úc vào năm 2017, thì nhiều nỗ lực bao gồm các sửa đổi nhằm bảo vệ tự do tôn giáo bị coi là thất bại trong nhiều cuộc tranh luận tại quốc hội…