Lịch trình mừng Lễ Giáng sinh của Đức Thánh Cha

Văn phòng Phụng tự của Vatican vừa loan tin lịch trình hành lễ Giáng sinh của Đức Thánh Cha như sau:
° Tối 24 tháng 12 năm 2018, lúc 9:30 tối: ĐTC sẽ dâng lễ Thánh lễ đêm Giáng sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô.
° 25 tháng 12 năm 2018, lúc 12:00 đêm: Đức Thánh Cha sẽ gửi Thông điệp Giáng sinh và chúc lành Toàn xá cho thế giới từ ban công của Đền thờ Thánh Phêrô
° 31 tháng 12 năm 2018, lúc 17 chiều ĐTC sẽ chủ sự Giờ Kinh Chiều kính lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, tiếp theo là cử hành Thánh lễ lễ tạ ơn kết thúc năm 2018 với bài Thánh Ca Tạ ơn Te Deum và ban phép lành trọng thể.
° 01 tháng 1 năm 2019, lúc 10 giờ sáng: Thánh lễ Đức Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa tại Đền thờ Thánh Phêrô, cũng là ngày cầu nguyện cho Hòa bình thế giới.
° Ngày 06 tháng 1 năm 2019, lúc 10 giờ sáng: Thánh lễ Hiển linh trọng thể tại Đền thờ Thánh Phêrô.
Mùa Giáng sinh sẽ kết thúc với ngày lễ Chúa chịu phép Rửa ngày 13 tháng 1 năm 2019. Đức Thánh Cha đánh dấu dịp này bằng rửa tội cho một số trẻ em trong Thánh lễ tại Nhà nguyện Sistina Vatican.