SA MẠC CUỘC ĐỜI

Được cảm hứng từ một ý trong bài giảng tĩnh tâm của Đức cha Giuse Nguyễn Năng cho Linh mục đoàn Phát Diệm 2018

Hành trình sa mạc ai ơi
Bước chân trên cát dưới trời nắng thiêu.
Hành trang mang được bao nhiêu
Trở nên gánh nặng với nhiều lo âu.

Đường xa hoa mắt, váng đầu,
Mặt trời thiêu đốt, lửa dầu, nóng thiêu.
Hành trang mang được bao nhiêu
Bỏ dần nhẹ bớt, xế chiều thoáng hơn.

Chân trời sa mạc mù cơn
Ngày không bóng mát,đêm sương chẳng nhiều.
Hành trang mang được bao nhiêu
Dần đần bỏ hết, sức tiêu lực tàn.

Nhìn trời nắng lửa chang chang
Lữ hành sa mạc chân càng liêu xiêu.
Hành trang mang được bao nhiêu?
Chỉ còn nước uống sáng chiều "đơn thương"!

Bầu trời xanh thẳm nguồn ơn
Lữ hành hy vọng yêu thương ngập tràn.
"Nước hằng sống" chính hành trang
Chúa "Là sự sống, là Đàng"(Ga 14,6) con đi./.

Phêrô Hồng Phúc Lm