PHÂN ƯU
Trong niềm tin vào cuộc sống vĩnh cửu và cậy trông vào lòng nhân từ của Thiên Chúa
Xin thành kính phân ưu với Gia đình
Ông cố Đa-Minh Đinh Viết Miễn
(thân phụ của Cha Đức Quang, SVD)
Sinh ngày tại Thức Hóa, Nam Định, VN, được Chúa gọi về Nhà Cha trên trời
ngày 8/9/2018 tại Los Angeles, California, USA.
Hưởng Thọ 88 tuổi.
Chương trình An táng tại Giáo Xứ St. Christopher:
629 S. Glendora Ave. West Covina, CA 91790
Thứ Sáu, ngày 21 tháng 9 năm 2018
4:00 pm - 9:30 pm Viếng xác – Cầu nguyện – Phát Tang –Thánh Lễ
5:30 pm Nghi Thức Phát Tang
8:00 pm Thánh Lễ
Sau Thánh Lễ, viếng xác đến 9:30 pm
Thứ Bảy, ngày 22 tháng 9 năm 2018
6:30 sáng Thánh Lễ An Táng
Sau Thánh Lễ, quan tài sẽ được di chuyển đến an táng tại
Nghĩa trang Resurrection, 966 N. Potrero Grande Drive, Montebello, CA 90640.

Chúng con xin gửi tới Cha Đinh Đức Quang và tang quyến những lời cầu nguyện và
lời chia buồn: Sự ra đi của Ông Cố là mất mát vô cùng không bút mực tả cho xiết.

Thành kính phân ưu.
Gia đình Ông Bà Vũ Ngọc Hiện và các con cháu
& ÔB Trần Đại Nga, linh tông